Lecture on “Ayurveda in our day to day life

The Embassy of India, Bangkok organised a lecture by Dr. Adrish Brahmadatta on “Ayurveda in our day to day life” at the Embassy on 5 November 2018. Mr. Abbagani Ramu, Charge d’Affaires welcomed the gathering and spoke on the occasion. The lecture was followed by a Question & Answer session.

สถานทูตอินเดียได้จัดการบรรยายในหัวข้อ “อายุรเวทในชีวิตประจำวัน” โดย Dr. Adrish Brahmadatta ณ สถานทูตฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ในโอกาสนี้ นายอับบากานี รามู อุปทูตอินเดียประจำประเทศไทยได้กล่าวต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงาน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานถามคำถามต่างๆในช่วงท้ายรายการ

EXHIBITION OF PAINTINGS/DRAWINGS from 28 June, 2017 to 27 July, 2017

EXHIBITION OF PAINTINGS/DRAWINGS
(28 June, 2017 to 27 July, 2017)
RECEIVED UNDERCHITRAKARMA INDIA DRAWING CONTEST
นิทรรศการภาพเขียน/ภาพวาด
(28 มิถุนายน 2560 ถึง 27 กรกฎาคม 2560)
จากการแข่งขัน “จิตรกรรมอินเดีย”

The Embassy of India, Bangkok held the Drawing Contest “Chitrakarma India Drawing Contest” from 15 March, 2017 till 31 May, 2017. Participants within Thailand in the age range of 10–15 years (both years inclusive) were eligible to participate in the Contest by sending in their Artworks to the Embassy. The theme of drawing was India and India-Thailand Friendship. The enthusiasm shown by young participants from difference provinces of the Kingdom of Thailand drew a very good response, and the Embassy received a good number of artworks altogether. 100 shortlisted paintings/drawings as sent by children will be on display in the form of an Exhibition at “Exhibition Hall, Art & Culture Building, next to Chulalongkorn University Museum, Phyathai Road, Bangkok”(Flyer/Map encl.).

We request all, along with your family and friends, to visit the Exhibition Hall any time during the working days from 9 AM to 5 PM. All those visiting the Exhibition Hall can not only go through all exhibited Artworks but also give ratings to any ten of the most suitable Artworks, by rating 10 paintings of their choice from 1 to 10 in the Form available at the entrance of the Hall. Such ratings by you will entail weightage to the artworks of top finalists on the basis of sequential ratings given to each paintings and will help judge the most suitable painting for the top prize. The top prize is three Air Tickets to India.

สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยได้จัดการแข่งขันวาดภาพ “จิตรกรรมอินเดีย” ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอายุระหว่าง 10 – 15 ปี สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยการส่งผลงานศิลปะของตนเองมาที่สถานทูตฯ หัวข้อของภาพวาดเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินเดียและมิตรภาพระหว่างอินเดีย-ไทย การแข่งขันมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจมาก เนื่องจากมีเยาวชนจากจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยให้ความสนใจ พร้อมส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยภาพวาด 100 ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจะจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการไว้ที่ “นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม ถัดจากพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ” (ใบปลิว/แผนที่แนบมา ณ ที่นี้ด้วย)

สถานทูตฯ ขอเรียนเชิญท่าน รวมถึงครอบครัวและเพื่อนๆ ของท่าน ร่วมชมนิทรรศการที่นิทรรศสถานในวันทำการ ระหว่าง 09.00 – 17.00 น. สำหรับทุกท่านที่มาชมนิทรรศการ นอกจากจะได้ชมผลงานศิลปะทุกชิ้นที่จัดแสดงแล้ว ยังจะได้ร่วมจัดอันดับผลงานที่เหมาะสมที่สุด 10 ชิ้นแรก จากอันดับ 1 ไปถึง 10 ตามแบบที่ให้ ณ ทางเข้านิทรรศสถาน การจัดอันดับดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดผลงานที่ดีที่สุด 10 อันดับ และนำไปใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การตัดสินภาพวาดที่ดีที่สุดสำหรับรางวัลที่หนึ่ง ซึ่งได้แก่ ตั๋วเครื่องบินไปอินเดีย 3 ใบ

สถานทูตฯ จักขอบคุณเป็นอย่างสูงหากท่านจะเผยแพร่ข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่ท่านรู้จัก

ขอแสดงความนับถือ

กุลจีต ซิงห์ อาโรรา
ผู้ช่วยเลขานุการ (แผนกสื่อ ข้อมูลและวัฒนธรรม)
สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย
กรุงเทพฯ

Application for the 4th Study India Programme (SIP)

The Embassy of India invites applications from the Indian Diaspora youth (PIOs) in the age group 18-26 years to participate in the “4th Study India Programme (SIP)” to be held from 20 January to 16 February 2016. The objective of this four weeks programme is to familiarize the selected candidates about the art & culture, heritage, history, economy and development of India and to better understand contemporary India, foster closer ties with the land of their ancestors and enhance their engagement with India.

The Government of India will extend full hospitality to selected participants in India during the duration of the programme and will refund 90% (ninety percent) of the return airfare (at lowest economy excursion fare) to the participants on successful completion of the programme by them. Applications with a passport size photograph and an essay of maximum 300 words on why they want to participate in the programme and what they expect to gain from it may be sent by email to info.bangkok@mea.gov.in latest by 28 December, 2015.

iog

Detailed information and guidelines along with application form for these programme are available on the websites of the Ministry of Overseas Indian Affairs http://moia.gov.in/

The Style Souk