รายละเอียด / Description

His Life – The Musical ละครเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวความจริงจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
ด้วยเนื้อหาชีวิตของพระเยซูคริสต์ ตั้งแต่ประสูติจนถึงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
ทั้งยังมีความเป็นเลิศด้านศิลปะการแสดง มีผู้ได้รับชมแล้วมากกว่า 40 ล้านคนทั่วโลก
ได้รับการยกย่องจากเดอะนิวยอร์กไทมส์ว่า “เป็นสื่อที่ดีงาม”
มีคุณค่าและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างงดงาม มากไปกว่าแค่เรื่องราวทางศาสนา
ละครเพลงชุดนี้สร้างความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว
His Life – The Musical tells of the life of Jesus Christ from His birth,
to His ascension, while upholding the excellence
and artistry found in other epic musicals.
The show has been seen by more than 40 million people around the world.
The New York Times critically acclaimed “His Life” as a “dazzling medium”,
a life transforming event that is definitely more than a religious performance.”
And, declared it to be “Wholesome entertainment for all the family.”

รอบแสดง / Showtimes

รอบที่ 1 15 สิงหาคม 2019 เวลา : 10.30 SOLD OUT
รอบที่ 2 15 สิงหาคม 2019 เวลา : 14.00 SOLD OUT
รอบที่ 3 16 August 2019 at : 10.30 SOLD OUT
รอบที่ 4 16 สิงหาคม 2019 เวลา : 14.00 SOLD OUT
รอบที่ 5 17 สิงหาคม 2019 เวลา: 14.00 SOLD OUT
รอบที่ 6 17 August 2019 at: 18:30 [English Narrator]
รอบที่ 7 18 สิงหาคม 2019 เวลา: 14.00 SOLD OUT
รอบที่ 8 18 สิงหาคม 2019 เวลา: 18:30

สถานที่ / Venue

จีเอ็มเอ็มไลฟ์เฮาส์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 8), ราชประสงค์
GMM Live House, Central World (8th floor), Ratchaprasong

ข้อมูลสำคัญ / Important information

กรุณาเลือกลงทะเบียนเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนซ้ำซ้อน ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อซ้ำออก
เนื่องจากมีผู้รอเข้าชมจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่าน
กรุณาแสดงใบยืนยันจาก eventbrite ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงก่อนการแสดงเริ่ม
เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดก่อนเวลาแสดง 2 ชั่วโมง
การมาเช็คอินเร็วจะมีโอกาสได้นั่งโซนด้านหน้า
Please select only one channel to register to avoid duplication.
The organizer reserves the right to cancel the duplicate registration.
Please bring your printed ticket, or show it on your mobile phone at the check-in counter
at least one hour before the show starts.
The check-in counter will open 2 hours before showtimes.
Early check-in will have the opportunity to sit in the front zone.

Loading…